แผงโซลาร์แบบ Bifacial คืออะไร

  • On:7 กรกฎาคม 2021

แผงโซลาร์แบบ Bifacial คือ แผงโซลาร์ที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
โดยด้านหน้าจะรับแสงอาทิตย์โดยตรงและผลิตพลังงานไฟฟ้าเหมือนกับแผง monofacial ทั่วไป
แต่ความพิเศษจะอยู่ที่เซลล์ทางด้านหลังซึ่งถูกออกแบบมาให้รับแสงสะท้อนจากพื้นหรืออนุภาคต่างๆในอากาศ
ทา ให้ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้น 5-30%
ทั้งนี้ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าของแผงด้านหลังจะขึ้นอยู่กับชนิดของพื้นและระยะห่างจากแผงถึงพื้น โดย
จะให้ประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อติดตั้งบนพื้นคอนกรีตทาสีขาวและมีความสูงจากพื้นประมาณ 1 เมตร