• View All
  • แผงโซลาร์เซลล์
  • อินเวอร์เตอร์และอุปกรณ์
  • โครงสร้างจับยึดแผง
  • สายไฟ DC
  • กล่องรวมสาย
Trina Solar 445W, Bifacial, Dual Glass

แผงโซลาร์ ยี่ห้อ Trina Solar

แผงโซลาร์ ยี่ห้อ Trina Solar ขนาด 445 W รุ่น Bifacial dual glass

อินเวอร์เตอร์ ยี่ห้อ Huawei ขนาด 3 kW 1 เฟส รุ่น SUN2000-3KTL-L1

อินเวอร์เตอร์ Huawei 3 kW

อินเวอร์เตอร์ ยี่ห้อ Huawei ขนาด 3 kW 1 เฟส รุ่น SUN2000-3KTL-L1

อินเวอร์เตอร์ ยี่ห้อ Huawei ขนาด 5 kW 1 เฟส รุ่น SUN2000-5KTL-L1

อินเวอร์เตอร์ Huawei 5 kW

อินเวอร์เตอร์ ยี่ห้อ Huawei ขนาด 5 kW 1 เฟส รุ่น SUN2000-5KTL-L1

อินเวอร์เตอร์ ยี่ห้อ Huawei ขนาด 5 kW 3 เฟส รุ่น SUN2000-5KTL-M1

อินเวอร์เตอร์ Huawei 5 kW

อินเวอร์เตอร์ ยี่ห้อ Huawei ขนาด 5 kW 3 เฟส รุ่น SUN2000-5KTL-M1

อินเวอร์เตอร์ ยี่ห้อ Huawei ขนาด 10 kW 3 เฟส รุ่น SUN2000-10KTL-M1

อินเวอร์เตอร์ Huawei 10 kW

อินเวอร์เตอร์ ยี่ห้อ Huawei ขนาด 10 kW 3 เฟส รุ่น SUN2000-10KTL-M1

SmartDongle 4G ยี่ห้อ Huawei

SmartDongle 4G ยี่ห้อ Huawei

SmartDongle 4G ยี่ห้อ Huawei

SmartLogger3000A ยี่ห้อ Huawei

SmartLogger3000A Huawei

SmartLogger3000A ยี่ห้อ Huawei

SmartPower Sensor 1 เฟส ยี่ห้อ Huawei

SmartPower Sensor 1 เฟส Huawei

SmartPower Sensor 1 เฟส ยี่ห้อ Huawei

SmartPower Sensor 3 เฟส ยี่ห้อ Huawei

SmartPower Sensor 3 เฟส Huawei

SmartPower Sensor 3 เฟส ยี่ห้อ Huawei

โครงสร้างจับยึดแผง

ตัวจับยึดปลายแผง end clamp

ตัวจับยึดปลายแผง end clamp

ตัวจับยึดกลางแผง mid clamp

ตัวจับยึดกลางแผง middle clamp

ตัวจับยึดกลางแผง mid clamp

รางอลูมิเนียม ความยาว 4.2 เมตร

รางอลูมิเนียม ความยาว 4.2 เมตร

รางอลูมิเนียม ความยาว 4.2 เมตร

Grounding Lug

ตัวล็อคสายกราวด์

ตัวล็อคสายกราวด์
Grounding Lug

Grounding clip

แผ่นยึดต่อกราวด์

แผ่นยึดต่อกราวด์
Grounding clip

ตัวยึดหลังคาเมทัลชีทแบบเจาะ

ตัวยึดหลังคาเมทัลชีทแบบเจาะ

ตัวยึดหลังคาเมทัลชีทแบบเจาะ
L feet

Tile Hook

ตัวยึดหลังคากระเบื้องซีแพค

ตัวยึดหลังคากระเบื้องซีแพค
Tile Hook

Splice for rail

ตัวต่อรางอลูมิเนียม

ตัวต่อรางอลูมิเนียม
Splice for rail

สายไฟ DC PV-1F ยี่ห้อ Lapp ขนาด 4 sq.mm.

สายไฟ DC PV-1F (4 sq.mm.)

สายไฟ DC PV-1F ยี่ห้อ Lapp ขนาด 4 sq.mm.

สายไฟ DC PV-1F ยี่ห้อ Lapp ขนาด 6 sq.mm.

สายไฟ DC PV-1F (6 sq.mm.)

สายไฟ DC PV-1F ยี่ห้อ Lapp ขนาด 6 sq.mm.

กล่องรวมสาย 2 strings 3kW

กล่องรวมสาย ระบบโซลาร์

สำหรับ 3kW, 5kW, และ 10kW

สนใจสินค้า

ติดต่อขอรับข้อมูลราคาผลิตภัณฑ์โซลาร์เซลล์กับเราทางช่องทางนี้