จะทราบได้อย่างไรว่าแผงโซลาร์ที่เลือกใช้มีคุณภาพดีหรือไม่

  • On:12 สิงหาคม 2021

จะเลือกแผงโซลาร์ยี่ห้อไหนดี และจะทราบได้อย่างไรว่าแผงโซลาร์ที่เลือกใช้มีคุณภาพดีหรือไม่

PV Evolution Labs (PVEL) คือ สถาบันทดสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของอุปกรณ์โซลาร์ ทุกๆปี PVEL จะทดสอบแผงโซลาร์จากหลายผู้ผลิตและจัดทา PV Module Reliability Scorecard เพื่อจัด อันดับคุณภาพของแผงโซลาร์

ในการทดสอบจะเน้นไปที่การวัดคุณภาพและความทนทานของแผงเป็นหลัก เช่น

  1. Thermal cycling test
  2. Damp heat test
  3. Mechanical stress test
  4. PID test
    แผงที่ผ่านการทดสอบจะถูกจัดลำดับให้เป็น Top Performe ใน Module Reliability Scorecard ซึ่งหมายถึง เป็นแผงที่มีคุณภาพและความทนทาน