การเลือกขนาดของระบบโซลาร์ให้เหมาะสม

  • On:7 กรกฎาคม 2021

การเลือกขนาดของระบบโซลาร์ให้เหมาะสมมีความสำคัญ
– ถ้าติดตั้งระบบที่ใหญ่เกินไป จะทำให้ใช้เงินลงทุนมาก และคืนทุนช้า
– ถ้าติดตั้งระบบที่เล็กเกินไป จะทำให้ได้ผลประหยัดน้อยกว่าที่ควรจะเป็น

เนื่องจากระบบโซลาร์จะผลิตไฟฟ้าในเวลากลางวันเท่านั้น การเลือกขนาดของระบบที่เหมาะสมจึงต้องพิจารณาจากอัตราการใช้ไฟฟ้าในเวลากลางวันเป็นหลัก

ถ้าทราบค่าไฟฟ้าต่อเดือนและอัตราการใช้ไฟฟ้า(กลางวันต่อกลางคืน) ก็จะสามารถหาขนาดของระบบโซลาร์ที่เหมาะสมได้จากตารางที่โซลสตาร์จัดทำขึ้นค่ะ