แบบฟอร์มประเมินขนาดการติดตั้งสำหรับบ้านพักอาศัย

กรุณาเลือกประเภทหลังคาของคุณ*
ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า (โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง)
ปริมาณเปอร์เซ็นต์การใช้ไฟฟ้าช่วงกลางวัน (06:00 น. - 18:00 น.)
#

#
ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ (โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง)