แบบฟอร์มประเมินขนาดการติดตั้งสำหรับธุรกิจและโรงงาน

กรุณาเลือกประเภทหลังคาและระบุรายละเอียดการติดต่อ*
กรุณาระบุรายละเอียดการใช้ไฟฟ้าของธุรกิจคุณ*
ค้นหาชื่อสถานที่


ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า (โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง)
วันทำงาน*
ระบุเวลาทำงานเช่น (08:00 - 17:00 น.)
ปริมาณเปอร์เซ็นต์การใช้ไฟฟ้าช่วงกลางวัน (06:00 น. - 18:00 น.)*
#
#